• Home
  • Cách Tạo Blog
3

Cách tạo blog phê bình:Làm sao để hưởng lượng truy cập nhanh và kiếm tiền dễ dàng từ Google

cách tạo blogLượng truy cập bạn có được từ các blog phê bình không bền vững,nhưng có thể là một chiến dịch ngắn hạn tuyệt vời.Cách tạo blog phê bình nhắm vào những từ khóa dài và tận hưởng lượng truy cập từ các bộ máy tìm kiếm.

Cách tạo blog phê bình thường được cài đặt nhanh chóng,đặc biệt nếu bạn đang dùng WordPress.Chúng có thể là những cách tuyệt vời để kiếm tiền.

Cách tạo blog là bạn nên dành riêng từng blog cho mỗi sản phẩm,hoặc nhóm các sản phẩm có liên quan lại với nhau.

Ví dụ:Sản phẩm X đang ở trên thị trường,hãy cài đặt một trang WordPress và gọi nó là www.cachkiemtienonline.com/productx.Ở đây,bạn sẽ đăng các ý kiến,bình luận và các đề xuất(Xem thêm thông tin bên dưới)và sau đó đặt đường dẫn cộng tác viên với sản phẩm X.

Bất kỳ ai đọc bài phê bình của bạn sau đó có thể lựa chọn bấm vào đường dẫn cộng tác viên hay không.Nếu có,chủ sản phẩm X kiếm được tiền và bạn cũng vậy.

cách tạo blog

Nếu bạn đang hoạt động trên những mạng xã hội như Facebook và Twitter,Social Media Marketing bạn có thể liên kết tới các bài phê bình mới nhất bằng cách cập nhật trạng thái của bạn.Bằng cách này,bạn có thể dẫn dắt những ai thích sản phẩm tới bài đăng đó của bạn.

Dương Đăng Vĩnh Phúc