1

Chuyển đổi 58 định dạng file sang pdf

chuyển đổi định dạng file sang pdfViệc chuyển đổi file sang pdf với dịch vụ PDFconv rất nhẹ nhàng và nhanh chóng,đặc biệt nội dung và chất lượng sau khi chuyển đổi vẫn được giữ nguyên như file gốc,hỗ trợ nhiều định dạng.

Truy cập trang chủ http://pdfconv.com, bạn tiến hành tải file lên dịch vụ thông qua URL (dán đường dẫn trực tiếp của tập tin trên web > nhấn Add)hay Browse (lấy tập tin trên máy tính).Xem tập khung Supported Formates để biết file bạn chọn có thuộc định dạng được dịch vụ hỗ trợ hay không?

Lưu ý là tổng số và dung lượng file bạn chọn cho mỗi lượt chuyển đổi không quá 5 files và 25 MB.Xong,nhấn Upload Files to PDF.

Quá trình chuyển đổi rất nhanh chóng,bạn có thể tải từng file riêng lẻ thông qua liên kết của chúng,hay nhấn files.zip để tải toàn bộ file chuyển đổi trong định dạng nén zip.

 

 

Dương Đăng Vĩnh Phúc