Gửi ảnh động qua Facebook chat

Facebook vừa bổ sung tính năng mới cho phép bạn gửi ảnh động GIF trong khi chat, để cuộc trò chuyện thêm phần hấp dẫn.

Để gửi ảnh động, bạn mở khung chat với bạn bè. Ở thanh công cụ bên dưới ngoài các biểu tượng quen thuộc cho phép gửi ảnh thường, biểu tượng vui, đính kèm file còn có nút GIF. Bạn nhấn vào đó, duyệt chọn ảnh gửi đi, có thể sử dụng hộp tìm kiếm để tìm nhanh ảnh mong muốn theo từ khóa.

Add Your Comment (Get a Gravatar)

Get a Gravatar!

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

*