Hướng dẫn kiếm tiền theo mô hình Affiliate Marketing

Để bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về cách kiếm tiền online Affiliate Marketing tốt hơn hết là bạn cần có cái nhìn tổng quan về mô hình này những yếu tố để giúp bạn thành công.

hướng dẫn kiếm tiền

Mô hình này gồm 4 yếu tố hướng dẫn kiếm tiền từ Affiliate Marketing,lần đầu tiên mình được biết về mô hình này thông qua một khóa học của RichDad Lộc,4 yếu tố bao gồm:

Chiến lược:luôn luôn hướng đến mô hình kinh doanh bền vững và lâu dài.

Thiết kế:website,logo,banner,ecover…

Nội dung:bài viết,video…

Hệ thống:hệ thống website,hệ thống mạng xã hội.

Cần khá nhiều thời gian để bạn hoàn thiện tất cả các yếu tố này,thời gian trung bình để một người có thể biết được tất cả các yếu tố trên là khoảng 18 tháng. Tuy nhiên bạn có thể rút ngắn khoảng thời gian này lại thông qua việc tham gia các khóa học về hướng dẫn kiếm tiền từ Affiliate Marketing.

Nếu Internet Marketing,Affiliate Marketing là niềm đam mê của bạn thì việc liên tục học hỏi sẽ không có vấn đề gì đối với bạn,sự nỗ lực của bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.Đam mê và hãy hành động vì niềm đam mê!

2 Comments (Add Yours)

  1. I want to change my Blogger/Blogspot background into a picture I want instead of the ugly plain ones that provide you with.. . I tried looking up on google how to change it but it only came up with how to change the background with the old Blogger. . . HELP!.

Add Your Comment (Get a Gravatar)

Get a Gravatar!

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

*