Lướt web an toàn hơn với Avira Browser Safety

Avira Browser Safety là thành phần mở rộng dành cho trình duyệt Chrome, Firefox và Opera, có khả năng chặn các trang web nguy hiểm, ngăn những hành vi theo dõi người dùng để đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Bạn cài đặt Avira Browser Safety cho Firefox, Chrome tại đây (nhấn Get it for free > Allow > Install), và cài cho Opera tại đây

Từ giờ, khi bạn lướt web với trình duyệt đã cài Avira Browser Safety, phía trên đỉnh trình duyệt sẽ xuất hiện pop-up nhỏ cho biết trang web an toàn hay không? Và có bao nhiêu hành vi thu thập dữ liệu người dùng (Tracker), bạn chạm vào đó xem chi tiết. Trên trang mở ra, muốn chặn hành vi nào, bạn gạt nút bên cạnh hành vi đó sang phải.

Ngoài ra, khi bạn tìm kiếm với Google, Avira Browser Safety cũng sẽ quét kiểm tra trước các kết quả, đồng thời gắn cờ hiệu để bạn biết liên kết nào an toàn mà truy cập.

Add Your Comment (Get a Gravatar)

Get a Gravatar!

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

*