Miễn phí bản quyền Aoao Video Watermark Pro

Aoao Video Watermark Pro là công cụ chuyên dụng hỗ trợ đóng watermark dạng văn bản, hình ảnh,… lên video để bảo vệ bản quyền.

Bản quyền Aoao Video Watermark Pro có giá 34,95USD. Để nhận miễn phí, bạn truy cập địa chỉ sau, cuộn xuống giữa trang > nhấn nút Like, Tweet hay Plus bên dưới khung Your Serial key để chia sẻ chương trình tặng key lên mạng xã hội tương ứng.

Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được User name và License code. Tải Video Watermark Pro tại đây (dung lượng 16MB, tương thích Windows). Sau đó tiến hành cài đặt và kích hoạt bản quyền.

Dương Đăng Vĩnh Phúc