Miễn phí bản quyền BlazeVideo Video Editor

Ngoài chức năng chính là chỉnh sửa, nâng chất lượng video, BlazeVideo Video Editor còn hỗ trợ cắt nhỏ, ghép nối file, chuyển đổi định dạng. 

Bản thương mại của BlazeVideo Video Editor có giá 29,95USD. Để nhận miễn phí, bạn truy cập địa chỉ http://www.blazevideo.com/promotion, nhấnFree Download tải về bộ cài kèm file văn bản chứa thông tin bản quyền (hay tải trực tiếp tại đây, dung lượng 33,98MB).

Xong, bạn giải nén rồi chạy file BlazeVideo Video Editor.exe cài đặt chương trình. Sau đó kích hoạt bản quyền với License Key (5XKM3M635G9) cung cấp trong file BlazeVideo Video Editor.txt.

Dương Đăng Vĩnh Phúc