Miễn phí bản quyền Sonic PDF Creator 3.0

Sonic PDF Creator hỗ trợ chỉnh sửa file PDF với giao diện trực quan như Word. Ngoài ra chương trình còn cho phép ghép nối file, gắn watermark, đặt mật khẩu bảo vệ file PDF,…

Bản quyền Sonic PDF Creator có giá 49,95USD. Để nhận miễn phí, bạn truy cập địa chỉ sau > nhấn Download. Trên trang mở ra, bạn nhấnProceed to Checkout, điền địa chỉ email vào hai ô trống rồi nhấn Place order.

Xong, bạn nhấn liên kết Download file tải về file cài đặt của phần mềm (dung lượng 14,27MB). Sau đó tiến hành cài đặt và kích hoạt bản quyền.

Add Your Comment (Get a Gravatar)

Get a Gravatar!

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

*