Tìm hiểu về Google Adwords

google adwordsGoogle Adwords là mạng lưới PPC(pay per click) lớn nhất,và có lẽ là một trong những cách nhanh nhất để tạo ra lưu lượng truy cập mục tiêu đến trang web của bạn.

Pay per click (PPC) đơn giản là trả tiền cho mỗi khách ghé thăm cách tạo blog.Cost per click (CPC) là số tiền bạn phải trả.Với thể thức PPC,quảng cáo được chạy miễn phí,nhưng bạn phải trả tiền cho mỗi lần một khách hàng tiềm năng bấm vào quảng cáo và vào trang của bạn.

Là chủ trang web,bạn có thể chọn hiển thị mẫu quảng cáo trong kết quả tìm kiếm của Google,hoặc trên một trang web có hộp thoại quảng cáo của Google.

Sau khi tạo một tài khoản Google Adwords và viết quảng cáo của mình,lượng truy cập sẽ đến với trang web của bạn rất nhanh.

Chú ý:nếu không biết mình đang làm gì,bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền.

Đặt quảng cáo Google Adwords ở đâu?

google adwords

Google sẽ quyết định quảng cáo của bạn được đặt ở đâu,và điều này dựa trên hai nhân tố chính:

1.CPC bid và số tiền bạn sẵn sàng trả nếu có người bấm vào trang web của bạn

2.Điểm xếp hạng chất lượng dựa trên tiêu chuẩn của Google.Quan trọng nhất là quảng cáo trang đích đến (landing page) và trang web của bạn có liên quan như thế nào.

Dương Đăng Vĩnh Phúc