Upload và chia sẻ file dung lượng lớn đến 10GB

Dịch vụ dropjar.com cho phép bạn upload và chia sẻ file dung lượng lớn đến 10GB, có hỗ trợ tạm ngưng, resume khi upload.

Bạn truy cập trang chủ http://dropjar.com, kéo thả các file muốn chia sẻ vào hộp dropjar hay nhấn Select files chọn thủ công, không cần đăng ký tài khoản. Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ email của mình và email những người nhận vào hai hộp tương ứng, thêm thông tin nhắn gửi (Message) rồi nhấn Start Transfer. Quá trình upload sẽ tự động diễn ra ngay sau đó, nếu có việc bạn nhấn Pause để tạm ngưng, và tiếp tục upload lúc khác.

Sau khi upload hoàn tất, bạn sẽ được cung cấp link chia sẻ và link này cũng được gửi đến những email đã khai báo ở trên. Người nhận chỉ việc truy cập link và tải file về. File sẽ được lưu trên máy chủ của dropjar trong bảy ngày!

Add Your Comment (Get a Gravatar)

Get a Gravatar!

Your email address will not be published. Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

*