• Home

Cơ chế trả lãi 45%/Tháng cho nhà đầu tư của Regalcoin

 

đầu tư regalcoin

Quy trình lending của REC (Regalcoin) có những ưu điểm tác động đến việc tăng trưởng giá và sự phát triển của REC.

-Để vào gói Lending, nhà đầu tư cần mua REC trên sàn giao dịch. Chính sách này làm cho CẦU về REC tăng.

-Nhà đầu tư khi Lending, phần vốn đầu tư được nhận lại sau 99 ngày. Chính sách này làm hạn chế lương cung và kiểm soát lượng cung, giảm thiểu rủi ro cung lớn hơn cầu, tức là giảm thiểu rủi ro REC giảm giá.

-Hiện tại lượng REC phát hành là 7.2 triệu coin trên tổng số 27 triệu coin, tức là lượng phát hành để phục vụ cho chương trình Lending chỉ chiếm hơn 1/4 tổng số REC. Chính sách này cho thầy REC còn trữ một lượng coin đủ để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư hàng ngày.

Cùng với cơ chế Lending với lãi suất hấp dẫn lên đến 45% và chính sách hoa hồng tặng thêm REC thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia dẫn đến giá trị của đồng REC ngày càng tăng, các nhà phát hành REC chính là người hưởng lợi nhiều nhất khi nắm giữ một tài sản khổng lồ như vậy!

Sự khác biệt của mô hình Lending

Mô hình Lending có 3 đặc điểm cơ bản làm nên sức mạnh:

-Nhà đầu tư muốn Lending cần phải có REC. Cơ chế này giúp tăng lượng cầu của REC. Sau khi nhà đầu tư Lending, phần gốc đầu tư được giữ lại 99 ngày, cơ chế này làm giảm lượng cung và điều tiết lượng cung REC ra thị trường. Kết hợp 2 yếu tố này thì REC sẽ tăng giá một cách nhịp nhàng!

-Nhà đầu tư được chia lợi nhuận theo $. Khi được chia lợi nhuận theo $, thì lợi nhuận của nhà đầu tư được kiểm soát, tối đa chỉ là 45%/ tháng. Cơ chế này cũng đảm bảo quyền lợi tối thiệu của nhà đầu tư là 30% trên một tháng ngay cả khi REC giảm giá!

-Nhà đầu tư được nhận lại REC trong quá trình Lending, họ mang REC lên sàn giao dịch để bán và thu BTC về. Cơ chế này có nghĩa là không phải công ty Regalcoin trả tiền cho nhà đầu tư mà cộng đồng Holder và Trader (nắm giữ chờ tăng giá để bán và đầu tư) đã mua lại REC và trả tiền cho nhà đầu tư Lending.

Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao cộng đồng Trader và Holder lại mua lại REC của nhà đầu tư Lending. Bạn hãy xem lại cơ chế thứ nhất giúp REC tăng giá, điều này khiến các Holder và Trader bên ngoài tham gia vào với kì vọng là REC tăng giá và kiếm lợi nhuận từ việc này!

Regalcoin trả lãi cao, vậy họ lấy tiền từ đâu ?

Tất cả các hình thức đầu tư ủy thác cho vay (lending) đều lấy tiền từ nhà đầu tư và làm tăng giá trị của đồng tiền. Khi tăng giá trị đồng tiền lên họ có thể trả lãi cho bạn. Hay xem cụ thể regalcoin.

Regalcoin cung cấp 4 gói đầu tư lending bằng USD, và trả lãi bằng USD. Cả 4 gói đều trả sau 99 ngày. Các gói to được tặng thêm 1%, 1.3% và 1.6% sau 11 ngày.

Tinh trung bình 1 ngày regalcoin trả lãi 1.3% tức là sau 99 ngày bạn nhận được lãi 131%. Hay dễ hiểu hơn, bạn đầu tư 1000$ sau 99 ngày sẽ nhận

Nhận 1310$ lãi + 1000$ vốn = 99 ngày đầu tư

Như vậy Regalcoin phải làm cách nào đó tăng giá trị đồng tiền của họ lên để trả lãi cho bạn. Hãy xem cách họ làm.

Đơn giản họ chị cần tăng giá đồng tiền lên gấp 3 lần là đủ sức trả lãi cho bạn. Và regalcoin làm điều đó trong 3 ngày:

  1. Ngày 9.10 bạn bỏ ra 13$ mua được 1 regalcoin
  2. Ngày 12.10 bạn cần bỏ ra 42$ mới mua được 1 regalcoin.

Như vậy tính ra, nếu bạn lending vào gói 1.000$

  1. Ngày 9.10 bạn lending bạn cần mua 1.000/13 = 76.9 đồng regalcoin
  2. Đến ngày trả vốn (sau 99 ngày từ ngày 9.10) nếu đồng coin này không tăng giá nữa thì regalcoin cần phải trả cho bạn: (1000 + 1310)/42 = 55 regalcoin.

Bạn thấy bài toán của 99 ngày được giải trong 3 ngày. Đó là cách regalcoin trả lãi cho bạn. Nếu họ tăng được 3 lần giá trị trong 3 ngày, hãy yên tâm đầu tư, vì chắc chắn họ trả lãi cho bạn được.

Chia Sẻ Ngay Nào!