• Home
2

Làm thế nào viết 1 cuốn sách trong 24 giờ

how-to-write-a-book-in-less-than-24-hours

Đây là phương pháp để bạn viết cuốn sách của riêng mình và kiếm tiền từ nó…và bạn không cần phải là một người viết tốt để có thể bắt đầu!

Những cuốn sách mà bạn viết sẽ được xuất bản trong Kindle, Nook, Kobo, Smashwords và thậm chí trong trang Web của riêng bạn! Tôi sẽ chỉ cho bạn cách lựa chọn những chủ đề đang HOT để bắt đầu viết.

yellow_downloadnow

[indeed-social-locker sm_list=’fb,go1′ sm_template=’ism_template_7′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=3 sm_d_text='<h2>Bạn Hãy Chia Sẻ Để Nhận Được Link Download</h2><p><br></p>’ ism_overlock=’default’ ] [/indeed-social-locker]
Chia Sẻ Ngay Nào!
Click Here to Leave a Comment Below 2 comments