• Home

Quà tặng cuốn sách tại sao khách hàng mua

The-Brain-Audit

Cuốn sách “The Brain Audit” cho bạn thấy làm thế nào khách hàng ra quyết định mua! Và những gì bạn cần đưa ra để khách hàng cảm thấy hạnh phúc khi mua sản phẩm/dịch vụ của bạn.

“The Brain Audit” không phải là về tín ngưỡng hay bất kỳ thủ pháp tâm lý nào.Thay vào đó nó cho bạn thấy các thông tin mà khách hàng của bạn cần làm để ra một quyết định. Nó cho bạn thấy làm thế nào để trình bày thông tin đó và khách hàng của bạn sẽ chi nhiều tiền hơn cho những gì bạn đưa ra!

[sociallocker]yellow_downloadnow[/sociallocker]

Chia Sẻ Ngay Nào!
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments