Sách Money Master the Game

sach-money-master-the-game

Trong cuốn sách này Tony Robbins chuyên gia huấn luyện số 1 thế giới sẽ giới thiệu cho bạn các bước để trở nên tự do về tài chính bằng cách tạo ra một kế hoạch thu nhập suốt đời!

Cuốn sách này cung cấp thông tin vô giá và thực hành cần thiết để bạn làm chủ tài chính của mình! Cuốn sách này được hàng triệu người chờ đợi trước khi ra mắt

Hãy đọc và làm chủ cảm xúc cuả bạn xung quanh vấn đề tiền bạc

[sociallocker id=”4069″]yellow_downloadnow[/sociallocker]

Chia Sẻ Ngay Nào!
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments